Ngā Wheako o te Manaaki ki Aotearoa

Tā ngā umanga whai i te Nataional Care Standards me te Related Matters Regulations.

Koinei tā mātou rīpoata tuatoru mō ngā wheako manaaki me ngā uepū whai i tā te National Care Standards me te Related Matters Regulations (NCS Regulations
(National Care Standards and Related Matters) Regulations 2018 View the full glossary
). Kua toro mātou ki ngā whaitua katoa i Aotearoa
New ZealandView the full glossary
ināianei, ka mutu, e matawhānui ana tō mātou tirohanga ki te āhua wheako o ngā tamariki
Children (plural) aged 0-13 yearsView the full glossary
me ngā rangatahi
Young person aged 14 – 21 years of ageView the full glossary
i te manaaki.

I roto i ngā tau e toru kura hori, kua puta ētahi whanaketanga i tā Oranga Tamariki whai i te NCS Regulations. Mō te wāhi ki a Te Whare Kaupapa Āwhina, kei te whanake haere tonu tāna whai i te mahi
WorkView the full glossary
manaaki.

He tokomaha ngā tamariki me ngā rangatahi i tūtaki ai mātou i kī mai ki a mātou kei te haumaru te noho, ā, kei te tautokohia, kei te manaakitia hokitia rātou.

Heoi anō rā, kapi katoa, ko te reo o ngā tamariki me ngā rangatahi, o ngā kaitiaki, o ngā whānau
Whānau refers to people who are biologically linked or share whakapapa. For the Monitor’s monitoring purposes, whānau includes parents, whānau members living with tamariki at the point they have come into care View the full glossary
me ngā tohunga, ka mutu, ngā raraunga a Oranga Tamariki, e tohu mai ana kei te ngoikore te whakatinanahia o te NCS Regulations. Kāore i te whakatutuki ngā matea matua o ngā tamariki katoa, tae atu ki ngā tikanga
Correct procedure, the customary system of values and practices that have developed over time and are deeply embedded in the social context View the full glossary
matua, pēnei i te kitea o rātou e ō rātou tauwhiro, te tautoko tika ki ō rātou kaitiaki, ka mutu, te āheinga ki te hauora, te kura me ngā ratonga kē atu.

Ahakoa te heke o ngā nama ki ngā tamariki me ngā rangatahi kei te manaakitia e Oranga Tamariki, kei te piki te nama ki ngā mea e tūkinotia ana, e whakangongotia ana rānei.

I kōrero
Conversation or discussionView the full glossary
mai ngā kaimahi a Oranga Tamariki kei te hiahia rātou ki te tautoko i ngā tamariki me ngā rangatahi, heoi, ko ngā mea pēnei i te rauemi, te pūtea me te ngoikore o te whakahaere tikanga e whakatara ana i tēnei. E pai ai te tautoko me whai wāhi ngā umanga kāwanatanga kē atu, heoi, he ārai tonu te mahi tahi me te tuari parongo. Me whai tautoko hoki te whānau e hoki haumaru ai ngā tamariki me ngā rangatahi ki te kāinga
Address, residence, village, settlement, habitation, habitat, dwellingView the full glossary
.

Ka rongo ana mātou mō te pai o te mahi, i te nuinga o te wā nā te kaha o te whakapono ki tētahi whanaungatanga i pērā ai, nā te mea rānei kei te mahi ngā kaimahi me ngā kaitiaki mō te painga o ngā tamariki me ngā rangatahi ahakoa te aha, kaua mō te pūnaha. Ko ngā umanga e tiaki ana i ngā tamariki me ngā rangatahi – Oranga Tamariki, Te Whare Kaupapa Āwhina me Barnados, kua urupare ki tā mātou rīpoata tōmua, ka mutu, ka urupare hoki ki tēnei mea me te whakatakoto he aha ngā mahi ka oti i a rātou kia pai ake tā rātou whakatutuki i ngā matea o ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana. Te hia nei utanga kua whakatakotoria, heoi, e whanga tonu ana mātou kia kite i te aureka pai.

I te nuinga o te wā kuhu mai ai ngā tamariki me ngā rangatahi ki te manaakitanga, inā hoki, kāore i te haumaru te noho, ka mutu, kāore ō rātou matea e whakatutukihia ana e te hunga i tōna tikanga kei te manaaki i a rātou. Ka kuhu ana ngā tamariki me ngā rangatahi ki te manaakitanga me kaha ake te mahi a ngā umanga. I whakaurua te NCS Regulations ki te whakatūturu i tā te umanga whakatutuki i ō rātou matea me te tuku i te āheitanga ki a rātou pērā i te katoa o ērā atu tamariki. Kāore he mea i kō māi i tērā ki a rātou.

Ka arotahi tonu mātou ki te kite mēnā he whanaketanga. Kua hoki tonu mātou ki ngā hapori i torohia tōmuahia e mātou, ka mutu, ka arotahi ki ngā mea kua panoni.

Ko ngā whakamihi o te ngākau ka toro ki ērā i noho tahi ki tō mātou kāhui
To flock, to herd, to cluster and so denotes a groupView the full glossary
aroturuki i ngā tau ka hori. I whakatauhia mātou e koutou ki roto ki ō koutou hapori, ō koutou tari, me ō koutou kāinga, ka mutu, i whakapono mai kia whakaputahia ā koutou kōrero e mātou kia whanake ai ngā putanga ki ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana. E kiri whakauka ana ā mātou tāngata ki te whakawhanake i te pūnaha manaaki ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi me ō rātou whānau anō hoki. Ko te rīpoata nei te hua o ā rātou mahi.

Arran Jones
Chief Executive

Nova Banaghan
Chief Monitor

I whai niho te National Care Standards me te Related Matteres Regualtions (NCS Regulations
(National Care Standards and Related Matters) Regulations 2018 View the full glossary
) i te tau 2019, ka mutu, ka whakatakotoria te paerewa iti rawa o te manaaki me te whakarato i te wā e manaakitia ana ngā tamariki
Children (plural) aged 0-13 yearsView the full glossary
, ngā rangatahi
Young person aged 14 – 21 years of ageView the full glossary
rānei. He mea waihanga te NCS Regulations e Oranga Tamariki, ka mutu, ka whakamōhiotia ki ngā hiahia i kīia e ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana- pērā i te tautoko i a rātou ki te whakaputa i ō rātou whakaaro, te whakaū i te hononga ki ō rātou whānau
Whānau refers to people who are biologically linked or share whakapapa. For the Monitor’s monitoring purposes, whānau includes parents, whānau members living with tamariki at the point they have come into care View the full glossary
, te tuku i te āheinga ki te kuhu ki tō rātou ahurea, ka mutu, te whakatūturu i te whakatutukitanga o ō rātou matea hauora me te mātauranga.

Ko ngā ūmanga e tiaki ana i ngā tamariki me ngā rangatahi, ko Oranga Tamariki rātou ko Te Whare Kaupapa Āwhina, ko Barnados, ka mutu, kua toru tau mātou e aroturuki ana i a rātou.

I tīmata tā mātou aroturuki i te āhuatanga whai i ngā whakaritenga i te tau 2019, ki tā mātou rīpoata poha tuatahi e kapi ana i te wā ki ngā tau 2020/2021. I ngā tau e toru kua hori, kua toro mātou ki ngā tamariki me ngā rangatahi, ka mutu, ki te hunga e tautoko ana i a rātou puta noa i te motu.

He aha ngā mea kua panoni mā ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana nō te whakamanatanga o te NCS Regulations?

Mā ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana:
 • ko te nuinga o mātou he tangata hirahira kei tō mātou ao e manaaki nei, e aroha nei i a mātou
 • kua kaha kē atu te whakarite mahere me te aromatawai ki a mātou
 • kua kaha te heke o tā mātou hūnuku whare
 • kua kaha kē atu te whakapā atu ki ngā whānau kiritahi
 • kua kaha kē atu te torohia o ō mātou kaitiaki e tētahi tauwhiro, ka mutu, kua kaha kē atu te whai wāhi mai o ngā mahere.
Heoi:
 • kāore e rite tonu te kitea o mātou e ō mātou tauwhiro ki tā mātou i hiahia ai
 • kāore ngā kitenga tūkino me te whakangongo kia heke
 • Kāore tonu ngā tauwhiro i te toro ki ngā kaitiaki e ai ki tā rātou i whakatau ai, ā, ko ētahi kaitiaki me kaha kē atu te tautoko ki a rātou. Kāore hoki rātou i te riro i ngā pārongo e tika ana mō mātou
 • E uaua ana ki ngā umanga te tuari pārongo mō mātou
 • E nonoke ana ki te riro tautoko mō te mātauranga me ngā pūnaha hauora hinengaro
 • Mehe mate tūroro to mātou, kāore i te tino mārama ki te mate, ka mutu, ka iti ake te whai wāhi ki tō mātou mahere
 • Ehara i te mea e rangona ana ō mātou whānau i ngā wā katoa, ka mutu, nā te koretake o te mōhio ki te ahurea ka nonoke ki te tūhono whanaungatanga ki a rātou
 • He iti iho ō mātou kua whai aromatawai mō ō mātou pūkenga oranga i a mātou ka whakawhiti hei pakeke. Kua tokomaha kē atu o mātou kua whai wāhi ki te tono ki ngā umanga tautoko whakawhiti, heoi, he nui ngā wā kua tōmuri te tono ki te tūhono whanaungatanga ki ngā ratonga.

Kua tohu mai i roto i ngā tau e toru e rīpoata ana kāore e rite tonu te whakatutukitanga o te taumata paerewa i whakatakotoria ki te NCS Regulations
(National Care Standards and Related Matters) Regulations 2018 View the full glossary
. Tērā ētahi whanaketanga mō te wāhi ki te whai i te [NCS Regulations], ā, i rongo mātou mō ētahi punua mahi
WorkView the full glossary
pai i te wā e mahi tahi ana ngā umanga ki te tautoko i ngā tamariki
Children (plural) aged 0-13 yearsView the full glossary
me ngā rangatahi
Young person aged 14 – 21 years of ageView the full glossary
. Heoi kei te rongo tonu mātou mai i ngā tamariki, ngā rangatahi, ngā whānau
Whānau refers to people who are biologically linked or share whakapapa. For the Monitor’s monitoring purposes, whānau includes parents, whānau members living with tamariki at the point they have come into care View the full glossary
, ka mutu, ngā tohunga e mea nei he nui tonu ngā mahi, ā, kua piki hoki te kitea o te tūkino me te whakangongo.

Kāore i tino rerekē ngā kitenga matua o tēnei rīpoata ki ērā o ngā tau tōmua

Kāore e taea e ngā tauwhiro te kite ngā tamariki me ngā rangatahi i te nuinga o te wā e hiahiatia ana e rātou.

Ko te auau o te toro a ngā tauwhiro tētahi o ngā kitenga matua i ngā rīpoata tōmua, ka mutu, kāore he whanaketanga kotahi i tēnei wāhanga. 61 ōrau o ngā tamariki me nga rangatahi kei te kitea e ngā tauwhiro ki tā te auau kua whakatakotoria ki ngā mahere, kei tōna kotahi wā ia waru wiki rānei.

“Kua aua atu te wā kāore ahau e kite i taku tauwhiro, takiwā wā o te rua marama pea…ā-tangata nei. Kia pono rā, ki te taku mahara kāore anō ahau kia kite i taku tauwhiro…he nui ngā panonitanga.”

“[Te ingoa o te tauwhiro] he rawe ia, he nui āna mahi māku. Ka whakarite ia i ōku kaka – pēnei i taku tae tuatahi ki konei, kāore i ahau te wā ki te whakarite i tōku pēke, te tiki rānei i ōku kaka, inā hoki, i wawe rawa tā rātou whakarere i a au. I ahau noa iho tāku i mau ai. Nānā ngā kaka me ētahi taputapu i whakarite. I tūmanako ahau kia whakakī i ōku hautō. I pātai mai ia mēnā ahau i hiahia paraikete, heoi, he nui ō mātou i konei, nō reira i te pai noa iho. Mēnā ahau e hiahia ana ki te kuhu ki ngā mahi mekemeke, māna tērā e whakarite. Māna ngā taputapu kura e whakarite. Nānā tētahi rorohiko hou ki ahau, ki taku mōhio nāna tērā mahi.”

He mea noa te panonitanga o ngā tauwhiro, ā, kei te takiwā o te tekau ngā tauwhiro ki ngā tamariki me ngā rangatahi ia rātou e manaakitia ana. Kua piki tēnei mai i te iwa i roto i ngā tau e toru ka hori. Ko te nuinga (61 ōrau) o ngā tamariki pakeke iho i te rima kua riro i waenganui i te rua ki te rima ngā tauwhiro. Ko te nuinga (51 ōrau) o ngā rangatahi kei te 15 tau pakeke ake rānei kua riro i waenganui i te tekau ki te rua tekau ngā tauwhiro i a rātou e manaakitia ana.

Kua kaha kē atu te whai wāhi a ngā tamariki me ngā rangatahi ki ngā whakatau mō rātou.

E tohu ana ngā raraunga a Oranga Tamariki kua whanake te whai wāhitanga o ngā tamariki me ngā rangatahi ki ngā mahere me ngā whakatau, heoi, kua rongo hoki mātou i ngā tamariki, ngā rangatahi me ngā whānau e tohu ana kāore rātou e rangona ana. He mea kotahi te pātai ki ngā tamariki me ngā rangatahi he aha tō rātou hiahia, he mea anō te whakarongo me te whakatinana i taua mea.

“E kī nei rātou [OT tauwhiro] kāore he take o tāku e hiahia ana, inā hoki, ko ahau te tamariki, ā, ko rātou te pakeke. Kāore he take i te mea he 14 tau noa iho te pakeke.”

“Ehara i te mea ko ia anake te tauwhiro tuatahi i whakarongo ki ngā hiahia me ngā matea o ngā [rangatahi], ko ia hoki te tuatahi ki te whakarongo me te whakatinana.”

“He wāhi tō tōku reo ki te mahere! Kei te kitea, kei te rangona – Kātahi anō ka riro i ahau te mahere tuatahi, ka mutu, he rawe – I tangi ahau, pēnei he tūturu rānei tēnei? He mahere tāku e whakamana ana i ahau. Kua whai hononga ahau ki a ia, ka mutu, ko ia anake te mea kotahi kei Oranga Tamariki kua whakawhiwhia ki taku whakapono.”

Kāpā kei te mōhio ngā tamariki me ngā rangatahi ki ō rātou mōtika, te tuku rānei i tētahi komekome. Kei te tohu ngā raraunga nō Oranga Tamariki i te iti o te taumata o ngā komekome ki te whakahāngai ki te piki o ngā nama o ngā tamariki me ngā rangatahi e tuku hāngai ana i ngā komekome ki te Kaitiaki Mana
Prestige, authority, control, power, influence, status, spiritual power, charismaView the full glossary
Tangata.

Kua heke te tūpono ka hūnuku ngā tamariki me ngā rangatahi i waenganui i ngā kāinga
Address, residence, village, settlement, habitation, habitat, dwellingView the full glossary
.

Nō mātou ka kōrero
Conversation or discussionView the full glossary
ki ngā tamariki me ngā rangatahi mō tō rātou wheako i te manaakitanga, i rongo mātou kei te rongo i te uaua me te makihuhunu ki ngā nohonga.

“Me mōhio ki tāu e mahi nā i mua i tō kuhu i tētahi tamaiti ki tō manaakitanga, i mua i te kuhutanga o tētahi tamaiti ki roto ki ngā hia whare. He tamariki mātou, kāore e pai ki a mātou kia hūnuku ki tangata kē atu. He uaua, ka mutu, he makihuhunu.”

Toru hauwhā o ngā tamariki me ngā rangatahi kua riro kotahi tauwhiro neke atu, ka mutu, ko te toharite o ngā tamariki me ngā rangatahi ka riro i tōna whā kaitiaki nō rātou e manaakitia ana. Ko te aupiki, kei te tohu ngā raraunga a Oranga Tamariki i te mimiti haere o te whakawhitinga kuhu me te puta mai i te 48 ōrau i te tau 2020/2021 ki te 25 ōrau i tēnei tau.

Heoi, ko te āheinga ki ētahi kāinga e tika ana, te ngoikore o te tuari pārongo ki ngā kaitiaki me te āheinga ki te tautiaki tānga manawa ka noho tonu hei āraitanga ki whanaketanga kē atu.

I ōna wā ka rongo mātou i ngā kaimahi kei te whakakōroiroi te panoni nohonga i ngā whakatutukinga, ina rā, te wāhi ki ngā ratonga mātauranga me te hauora. I rongo hoki mātou ko ētahi mātanga hinengaro hauora e horokukū ana ki te rongoā i ngā tamariki me ngā rangatahi kāore i tētahi nohonga hāneanea, inā hoki, e whakapono ana rātou nā te ngoikore o te manaaki i puta ai te auhitanga hinengaro. Engari, kua kōrero mai a Oranga Tamariki ko te ngoikore o ngā ratonga hauora hinengaro mō ngā kaitiaki, ngā tamariki me ngā rangatahi te kaikōkiri pea i te noho manawarau.

“He pērā me te noho mākū, ka mutu, poururu pau te rā, heoi he pērā me te hoki ki te kāinga, ā, e kā ana te ahi, ka mutu, he mahana” [he whakamāramatanga ō te ao i mua, ka mutu, āmuri i te noho ki tētahi whānau katiaki]

He iti iho ngā rangatahi e tautokohia ana ka wehe ana i te manaakitanga

He iti iho te nama o ngā rangatahi i whai aromatawai mō ō rātou pūkenga oranga mō te wāhi ki tā rātou hūnuku ki te kuhu i a rātou anō, kua heke ki te 38 ōrau i tēnei tau.

Ko ngā ratonga tautoko whakawhitinga he mea whakatū ki te whakatūturu i te tautoko ki ngā rangatahi e wehe ana i te manaakitanga e taurite ai te āheinga o rātou ki tērā o tētahi atu nō Aotearoa
New ZealandView the full glossary
. I whakapae a Oranga Tamariki ka tipu te ratonga nō ngā rangatahi ka māraurau haere, ka mutu, ka tonoa ki tērā mō te tautoko.1

Ahakoa ka hia rangatahi kua whai wāhi ki te tono ki ngā ratonga whakawhiti (tata ki te 71 ōrau) e rongo ana mātou i te nuinga o te wā he tōmuri ngā tono. He iti iho ngā rangatahi i riro i tētahi waihangatanga mahere whakawhiti, kua heke i te 54 ōrau i ngā tau 2021/2022 ki te 48 ōrau i tēnei tau.

“E ai kī tāku he pōrangi te whakapau te hia nei pūtea ki te hāpai ake i a rātou [rangatahi] kātahi ka tango mai. [ka pakeke ana rātou]. Kāore e taea e [Oranga Tamariki] te tatari kia puta wawe rātou. E whanga noa a [Oranga Tamariki] kia eke rātou ki te 18...Ko tētahi o ngā [rangatahi] i [mahi tahi ai] mātou i tonoa mātou kia kuhu i a ia ki tētahi pahi. I pātai mātou mēnā e pai ana tā mātou tautoko i a ia mā te haere tahi ki a ia, heoi, i kī rātou me waea haere ia ki tēnei [te kuhu i a ia anō]”

Me kaha ake tonu te tautoko ki ngā katiaki.

I tēnei tau i kite mātou i tētahi whanaketanga whaitohu i ngā toronga me ngā mahere tahi kua rīkoata ki te whakarato tautoko ki ngā kaitiaki. Ahakoa ngā whanaketanga, he iti iho i te haurua o ngā kaitiaki ka torohia ki tā te auau kei ō rātou mahere, ka mutu, i kī mai ngā kaitiaki me nui kē atu te tautoko ki a rātou.

Whakapono ki ō kaitiaki, tō mai i a rātou ki te waka, he tira kotahi koutou, he tōputanga, kāore i ngā taha rerekē. Ka mutu, whakarongo. Mā tērā ka tini ngā raru ka whakatika. Pēnei tata au kei te mataku rātou ki te mahi i tētahi mea, arā noa atu te rīpene whero.”

He rite tonu te kite o tēnei i ngā rūritanga katiaki Oranga Tamariki. I tohu te rūritanga i te 45 ōrau o ngā kaitiaki e ngata ana ki tā Oranga Tamariki tuku i te tautoko. Whā tekau mā whitu ōrau o ngā katiaki e rongo ana i tō rātou whaipainga. I tohu te rūritanga katiaki a Te Whare Kaupapa Āwhina i te taumata tiketike o te mākona o ngā mātua whāngai nā te tautoko i tuku ki a rātou e Te Whare Kaupapa Āwhina.

Ka noho tonu ko te mahi tahi me tauri pārongo i waenga i ngā umanga kāwanatanga hei ārai

Ko tā mātou aroturuki i roto i ngā tau e toru e tohu ana kāore i te tika te mahi tahi a ngā umanga kāwanatanga ki te tautoko i ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana. Inā rā, te wāhi ki te mātauranga me te hauora, ko ngā whakaritenga kaupapa here a ngā umanga kāwanatanga takitahi kei te whakatōmuri kei te kaupare rānei i te āheinga ki ngā ratonga me te tautoko. Nā te ngoikore o te tuari pārongo nō Oranga Tamariki ka kore ngā umanga mātauranga me te hauora e mōhio mēnā e manaakitia ana ngā tamariki me ngā rangatahi e mahi tahi nei rātou. I rongo hoki mātou he rerekē ngā tirohanga i waenganui i ngā umanga mā wai ngā ratonga me te tautoko e utu. Ko te kaiāwhina kaiako tētahi utu hei tauira i kaha rangona ana i te wā rīpoata nō ngā tau 2022/2023.

Heoi anō, i tēnei tau kua tīmata mātou ki te rongo i ētahi tauira aureka o te mahi tahi ā-umanga, tae atu ki tā ngā tūranga kaitakawaenga motuhake mahi ki te whakakotahi i ngā umanga, ka mutu, ki te whakatūturu i te whakatutukinga o ngā matea o ngā tamariki me ngā rangatahi.

Ko te āheinga ki ngā ratonga tonu tētahi wero

He ngoikore te māramatanga mō te kuhunga ki ngā whakahaere hauora mātāmua, ka mutu, kia tirohia te hauora me ngā niho i ia tau, tae rā anō ki te whai wāhitanga o te whakaaetanga o ngā mātua/whānau ki hea?

E ai ki tā mātou i whakatakoto ki tā mātou rīpoata mō te āheinga ki ngā ratonga hauora mātāmua me te hauora niho, ko te hihira ā-tau tētahi o ngā herenga o te NCS regulations, heoi, kāore he tohutohu ki ērā e manaaki ana i ngā tamariki me ngā rangatahi, ki ngā tohunga hauora rānei ka whakahaere i ngā hihira, me ngā mea me kapi e tētahi hihira hauora ā-tau.

Ko te nama o ngā mahere tae atu tērā ki ngā aromatawai matea me te tautohu i te tautoko me whai wāhi kua whanake, heoi, kāore mātou i te mōhio mēnā i whakaratohia tērā tautoko.

“Ko te pakanga i waenga i ngā ratonga kei te papamuri. He hauātanga, hauora hinengaro tōna. Tēnā i te mahi tahi, kei te hiahia ngā ratonga mā [tēra atū] e kawe, kia kaua rātou e mahi tahi.”

“Mō te wāhi ki te hauora hinengaro, he whānau tōku kua pāngia e te māuiui wairua tuakoi, he mea heke i tō mātou whānau. Ka kōrero ana ahau mō taku tama, ānō nei kei te kōrero ahau mō taku parata. Whakaarohia te momo ka rongo ka kōrero ana te tākuta kei te ahu pērā ia. Kei te hiahia mātou ki te tapanga tika kia tika te āwhina ka riro i a mātou. I te mea kua horo te huaora hinengaro, ka aroha hoki a hauātanga kua mate rātou ki te pīkau. Mēnā rātou i mahi tahi, kua kore mātou e tae ki tēnei āhuatanga.”

Mō te oranga hauora mātāmuri, kei te rongo tonu mātou mō ngā wero mō te āheinga ki ngā ratonga. Ko ngā ratonga Hinengaro Hauora tētahi wāhanga kau e māharaharatia ana, nā te kaha o te rongo i ngā auhitanga hinengaro kua wheakohia e ngā tamariki me ngā rangatahi i roto i te iwi
TribeView the full glossary
whānui.2 Ahakoa te tuku mai o ngā raraunga mō te whakamahinga o ngā mātaitanga o te Substance and Choices, Kessler and Suicide (SKS) me ngā pārongo mō te nama o ngā tamariki me ngā rangatahi me mātua riro pea i ēnei mātaitanga i ngā tau 2020/2021 me te whāiti kē atu hoki o ngā raraunga i whakatakotoria ki tēnei i ngā tau 2021/2022, kāore i taea e Oranga Tamariki tētahi raraunga mō te taumata mātaitanga o te SKS mō te tau 2022/2023

Ko te āheinga ki te tautoko ā-mātauranga tonu tētahi wero

Tērā ētahi whanaketanga ki te whakaotinga o ngā aromatawai takitahi o te matea mātauranga mō ngā tamariki me ngā rangatahi kei te manaakitia e Oranga Tamariki i roto i ngā tau e toru kua hori. Heoi, kāore i a Oranga Tamariki te kupu taurangi kei te whakatutukihia ēnei matea, kei te tukuna rānei ngā te tautoko me te hāpai. Inā rā, kāore e taea e Oranga Tamariki te tuku mai ngā raraunga mō te taetae ki te kura.

I te nuinga o te wā he nui, he nui rawa atu rānei ngā matea mātauranga o ngā tamariki me ngā rangatahi e manaakitia ana, heoi, kei te rongo tonu mātou mō ngā uauatanga ki tēnei rōpū mō te whakapūmau i te nohonga mātauranga, te āheinga rānei ki te tautoko ā-mātauranga. E rehurehu ana te māramatanga kei a wai te haepapa ki ngā utu. Kei te ngoikore hoki ngā whakahaere ki ngā wāhanga pēnei i te taetae ki te kura me ngā whakawhiwhinga.

“I kitea e te whānau kua ono tau tana tōmuri – I pēhea i pēnei ai mēnā ia e manaakitia ana? I tōna tikanga
Correct procedure, the customary system of values and practices that have developed over time and are deeply embedded in the social context View the full glossary
kei te ngana ngā kura ki te ako whakatere i ngā tamariki?"

“... I hiahia ahau kia kuhu wawe ahau [ki te manaakitanga], ka mutu, kia tōmua te tautoko i ngā matea ako, inā noa atu i te kura tuarua. Kua tau kē mēnā [tēnei] i tae e toru tau ki muri.”

Kei te tīmata te whanake o tā Oranga Tamariki kohi me te aroturuki raraunga

E whakahau ana te NCS Regulation kia aroturuki-ake te whai i ngā tikanga. Hei te 2021/2022, kua whakaurua e Te Whare Kaupapa Āwhina ngā punaha e wharato raraunga ana ki ngā wāhanga katoa me whai i ngā tikanga (mō ngā tamariki me ngā rangatahi katoa kei tāna manaakitanga) me te tohu i ngā wāhanga hei whakawhanake.

Kei te whakawhanake haere tonu a Oranga Tamariki mō te wāhi ki te aroturuki-ake me te rīpoatatanga. Kua whai wāhi ia ki te whakarato i ētahi raraunga kē atu i tēnei tau, ka mutu, kua tīmata ki te waihanga i tētahi pou tarāwhao aroturuki ake. Heoi, hei tā mātou i te tau ka hori, ko ngā āputa kei te aroturuki-ake e tohu ana kua.

Whakakōroiroitia tōna kāhui
To flock, to herd, to cluster and so denotes a groupView the full glossary
ārahi i roto i tā rātou āhei ki te whai māramatanga ki te kounga o te manaaki, ki ngā wāhanga e pai ana ngā mahi, ka mutu, ki hea whakapaua kahatia te aro ki te whakatūturu kei te tautoko pai a Oranga Tamariki i ngā tamariki me ngā rangatahi kei te manaakitia e ia.

1 https://www.orangatamariki.govt.nz/support-for-families/how-we-support-whanau/from-care-to-adulthood/

2 E ai ki te rīpoata ā-tau 2021/22 mō te Rautaki Hauora mō ngā Tamariki
Children (plural) aged 0-13 yearsView the full glossary
me ngā Rangatahi
Young person aged 14 – 21 years of ageView the full glossary
, kua kaha te piki haere o te auau o te auhitanga hinengaro ki ngā taiohi me ngā āhuatanga whaipānga i roto i ngā tau tekau kua hori i Aotearoa
New ZealandView the full glossary
, ka mutu, i te ao. https://www.childyouthwellbeing.govt.nz/sites/default/files/2023-04/Final-202122CYWS-Annual-Report.pdf